English Polish
Which theme you choose in kbdui modules Który motyw wybrać w modułach kbdui
Whether you show the keyboard layout or not Czy wyświetlać układ klawiatury
Whether you show the character table or not Czy wyświetlać tablicę znaków
translator_credits Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020
The input pad engine for IBus platform Mechanizm tablicy wprowadzania dla platformy IBus
Show Input Pad (Keyboard Only) Wyświetl tablicę wprowadzania (tylko klawiaturę)
Show Input Pad Wyświetl tablicę wprowadzania
Setup Input Pad Ustaw tablicę wprowadzania
Set up IBus Input Pad engine Konfiguracja mechanizmu tablicy wprowadzania IBus
_OK _OK
Nothing Nic
Launch Input Pad Uruchom tablicę wprowadzania
Keyboard _Theme: _Motyw klawiatury:
_Keyboard Layout Type: Typ układu _klawiatury:
Input Pad Tablica wprowadzania
IBus-Input-Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
IBus Input Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
Hide Input Pad Ukryj tablicę wprowadzania
General Ogólne
Default Domyślne