English Polish
<b>Default Appearance</b> <b>Domyślny wygląd</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Wygląd trybu tylko klawiatury</b>
General Ogólne
About O programie
_Apply _Zastosuj
_Cancel _Anuluj
_OK _OK
Confirm Potwierdź
Are you sure to close Setup? Na pewno zamknąć konfigurację?
Are you sure to close Setup without saving configure? Na pewno zamknąć konfigurację bez jej zapisania?
The input pad engine for IBus platform Mechanizm tablicy wprowadzania dla platformy IBus
translator_credits Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020