English Polish
Launch Input Pad Uruchom tablicę wprowadzania
Show Input Pad Wyświetl tablicę wprowadzania
Show Input Pad (Keyboard Only) Wyświetl tablicę wprowadzania (tylko klawiaturę)
Setup Input Pad Ustaw tablicę wprowadzania
Configure Input Pad Skonfiguruj tablicę wprowadzania
Hide Input Pad Ukryj tablicę wprowadzania
Input Pad Tablica wprowadzania
IBus Input Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
Set up IBus Input Pad engine Konfiguracja mechanizmu tablicy wprowadzania IBus
Default Domyślne
Keyboard _Theme: _Motyw klawiatury:
Which theme you choose in kbdui modules Który motyw wybrać w modułach kbdui
Nothing Nic
Custom Niestandardowe
All Wszystko
IBus-Input-Pad Setup Konfiguracja tablicy wprowadzania IBus
_Character Table Type: Typ tablicy _znaków:
Whether you show the character table or not Czy wyświetlać tablicę znaków
_Keyboard Layout Type: Typ układu _klawiatury:
Whether you show the keyboard layout or not Czy wyświetlać układ klawiatury