English Hungarian
xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer
xmlNewTextWriterFilename: hiba az XML író létrehozása során

Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining
Windows Registry binary hive files.

Type: 'help' for help summary
'quit' to quit the shell


Üdvözli Önt a hivexsh, a Windows rendszerleíró adatbázis bináris
fájljait ellenőrző interaktív hivex parancssor.

Írja be: „help” a súgó megjelenítése
„quit” kilépés

%s: %s: key not found
%s: %s: a kulcs nem található
%s: %s: integer out of range
%s: %s: az egész szám nincs a határokon belül
%s: %s: \ characters in path are doubled - are you escaping the path parameter correctly?
%s: %s: a \ karaketerek duplán szerepelnek az útvonalban – biztosan jól használja a feloldójeleket?
%s: failed to write XML document
%s: hiba az XML dokumentum írása során
Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it
contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the
current key. Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.
A hive kulcsain a „cd” paranccsal navigálhat, mintha egy tényleges fájlrendszerben
mozogna, és a listázáshoz használhatja az „ls” parancsot. A teljes dokumentáció
a hivexsh(1) leírási oldalon érhető el.
hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'
hivexsh: először be kell tölteni egy hive fájlt a „load hivefile” utasítással
hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary
hivexsh: a(z) „%s” egy ismeretlen parancs, használja a „help” parancsot a súgó eléréséhez
hivexsh: string(utf16le): only 7 bit ASCII strings are supported for input
hivexsh: string(utf16le): csak 7 bites ASCII karakterláncok írhatók be
hivexsh: setval: unexpected end of input
hivexsh: setval: a bemenet váratlanul ért véget
hivexsh: setval: trailing garbage after hex string
hivexsh: setval: szemét szerepel a hex karakterlánc után
hivexsh: setval: cannot parse value string, please refer to the man page hivexsh(1) for help: %s
hivexsh: setval: az érték karakterlánc nem dolgozható fel, segítségért nézze meg a hivexsh(1) man oldalt: %s
hivexsh: '%s' command should not be given arguments
hivexsh: a(z) „%s” parancs nem fogad argumentumokat
hivexsh: load: no hive file name given to load
hivexsh: load: nem adott meg betöltendő fájlt
hivexsh: failed to open hive file: %s: %m

If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_
a regedit *.reg file) then please run this command again using the
hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file
which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/

hivexsh: hiba történt a(z) %s fájl megnyitásakor: %m

Ha ez mégis egy érvényes bináris rendszerleíró fájl (_nem_
egy a regedit által készített *.reg fájl), akkor újra adja ki a parancsot
a „-d” kapcsolóval, és mellékelje a teljes hibás kimenetet _és_ a hive fájlt
a https://bugzilla.redhat.com/ weboldalon beküldött hibajelentéshez.

hivexsh: error getting parent of node %zu
hivexsh: hiba a(z) %zu csomópont szülőjének lekérdezésekor
hivexsh: error getting node name of node %zx
hivexsh: hiba a(z) %zx csomópont nevének lekérdezésekor
hivexsh: del: the root node cannot be deleted
hivexsh: del: a gyökércsomópont nem törölhető
hivexsh: cd: subkey '%s' not found
hivexsh: cd: a(z) „%s” alkulcs nem található