English Czech

Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining
Windows Registry binary hive files.

Type: 'help' for help summary
'quit' to quit the shell


Vítejte na hivexsh, interaktivním shellu pro prohlížení
binárních souborů registrů v Registrech Windows.

Napište: 'help' pro přehled nápovědy
'quit' pro ukončení shellu

xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer
xmlNewTextWriterFilename: nepodařilo vytvořit XML zápis