English Czech
%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %u)
%s: %s: neplatný parametr celého čísla (%s vrátil %d)