English Czech
Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it
contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the
current key. Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.
Klíče registrů procházejte pomocí příkazu 'cd', jako kdyby se
jednalo o souborový systém a použijte 'ls' pro výpis podklíčů
aktuálního klíče. Kompletní dokumentace je k nalezení v manuálových
stránkách hivexsh(1).