English Catalan
%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %u)
%s: %s: paràmetre enter no vàlid (%s va retornar %d)