English Turkish
/ /
emergency acil durum
Comment Açıklama
Description: Açıklama:
Add Entry Adicionar Entrada
Address Adres
Family Aile
Family: Aile:
alert alarm
For host or network allow or denylisting deactivate the element. Ana makine veya ağ için, izin veya ret listesine almak elemanı devreden çıkarır.
Interface Arayüz
Edit Interface Arayüz Düzenle
Add Interface Arayüz Ekle
Remove Interface Arayüz Kaldır
Add entries to bind interfaces to the zone. If the interface will be used by a connection, the zone will be set to the zone specified in the connection. Arayüzleri bölgeye bağlamak için girdiler ekleyin. Arayüz bir bağlantı tarafından kullanılacaksa, bölge bağlantıda belirtilen bölgeye ayarlanacaktır.
Args Argümanlar
Args: Argümanlar:
Invalid name Argumento inválido %s
Network traffic is not blocked anymore. Artık ağ trafiği engellenmiyor.
Max number of elements, default 65536 Azami eleman sayısı, öntanımlı olarak 65536