English Turkish
Add entries to bind source addresses or areas to the zone. You can also bind to a MAC source address, but with limitations. Port forwarding and masquerading will not work for MAC source bindings. Kaynak adresleri veya alanları bölgeye bağlamak için girdiler ekleyin. Bir MAC kaynak adresine de bağlayabilirsiniz, ancak sınırlamalar vardır. Bağlantı noktası yönlendirme ve maskeleme, MAC kaynak bağlamaları için çalışmaz.
Add entries to forward ports either from one port to another on the local system or from the local system to another system. Forwarding to another system is only useful if the interface is masqueraded. Port forwarding is IPv4 only. Bağlantı noktalarını yerel sistemdeki bir bağlantı noktasından diğerine veya yerel sistemden başka bir sisteme yönlendirmek için girdiler ekleyin. Başka bir sisteme yönlendirme yalnızca arayüz maskelenmişse yararlıdır. Bağlantı noktası yönlendirme sadece IPv4 için kullanılabilir.
Add Entry Adicionar Entrada
Add Forward Port Yönlendirme Bağlantı Noktası Ekle
Add ICMP Type ICMP Türü Ekle
Add Interface Arayüz Ekle
Add IPSet IPSet Ekle
Additional chains for use with rules. Kurallarla kullanım için ilave zincirler.
Add Passthrough Geçiş Ekle
Add Port Bağlantı Noktası Ekle
Add Protocol Protokol Ekle
Add protocols, which need to be accessible for all hosts or networks. Tüm ana makineler veya ağlar için erişilebilir olması gereken protokoller ekleyin.
Address Adres
Add Rich Rule Geliştirilmiş Kural Ekle
Add Rule Kural Ekle
Add Service Hizmet Ekle
Add Source Kaynak Ekle
Add User Id Kullanıcı Kimliği Ekle
Add User Name Kullanıcı Adı Ekle
Add Zone Bölge Ekle