English Turkish
/ /
About Hakkında
About %s %s hakkında
accept kabul et
A connection tracking helper is assisting to make protocols work that are using different flows for signaling and data transfers. The data transfers are using ports that are unrelated to the signaling connection and are therefore blocked by the firewall without the helper. Bir bağlantı izleme yardımcısı, işaretleşme ve veri aktarımları için farklı akışlar kullanan protokollerin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Veri aktarımları, işaretleşme bağlantısıyla ilgisi olmayan bağlantı noktaları kullanmakta ve bu nedenle yardımcı olmadan güvenlik duvarı tarafından engellenmektedir.
Action Eylem
Action: Eylem:
activated etkinleştirildi
Active Bindings Etkin Bağlamalar
Add Ekle
Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all hosts or networks. Tüm ana makineler veya ağlar için erişilebilir olması gereken ilave bağlantı noktaları veya bağlantı noktası aralıkları ekleyin.
Add additional ports or port ranges, which need to be accessible for all hosts or networks that can connect to the machine. Makineye bağlanabilen tüm ana makineler veya ağlar için erişilebilir olması gereken ilave bağlantı noktaları veya bağlantı noktası aralıkları ekleyin.
Add additional source ports or port ranges, which need to be accessible for all hosts or networks. Tüm ana makineler veya ağlar için erişilebilir olması gereken ilave kaynak bağlantı noktaları veya bağlantı noktası aralıkları ekleyin.
Add additional source ports or port ranges, which need to be accessible for all hosts or networks that can connect to the machine. Makineye bağlanabilen tüm ana makineler veya ağlar için erişilebilir olması gereken ilave kaynak bağlantı noktaları veya bağlantı noktası aralıkları ekleyin.
Add a rule with the arguments args to a chain in a table with a priority. Öncelikli bir tablodaki bir zincire args argümanları ile bir kural ekleyin.
Add Chain Zincir Ekle
Add Command Line Komut Satırı Ekle
Add Context İçerik Ekle
Add Entries From File Dosyadan Girdi Ekle
Add entries to bind interfaces to the zone. If the interface will be used by a connection, the zone will be set to the zone specified in the connection. Arayüzleri bölgeye bağlamak için girdiler ekleyin. Arayüz bir bağlantı tarafından kullanılacaksa, bölge bağlantıda belirtilen bölgeye ayarlanacaktır.