English Turkish
Edit Firewall Settings... Güvenlik Duvarı ayarlarını değiştir...
Change Zones of Connections... Bağlantı Bölgelerini Değiştir...
Configure Shields UP/Down Zones... Kalkanlar Yukarı/Aşağı Bölgelerini Yapılandır...
Block all network traffic Tüm ağ trafiğini engelle
About Hakkında
Connections Bağlantılar
Interfaces <interface>
Sources Kaynaklar
Authorization failed. Yetkilendirme başarısız oldu.
Invalid name Argumento inválido %s
Name already exists Bu isim zaten kullanılıyor
{entry} (Zone: {zone}) {entry} (Bölge: {zone})
{entry} (Default Zone: {default_zone}) {entry} (Öntanımlı Bölge: {default_zone})
Failed to get connections from NetworkManager NetworkManager'dan bağlantılar alınamadı
No NetworkManager imports available Kullanılabilir NetworkManager içe aktarımı yok
No connection to firewall daemon Güvenlik duvarı arka plan programı ile bağlantı yok
All network traffic is blocked. Tüm ağ trafiği engellendi.
Default Zone: '%s' Öntanımlı Bölge: '%s'
Default Zone '{default_zone}' active for connection '{connection}' on interface '{interface}' Öntanımlı Bölge '{default_zone}', '{interface}' arayüzünde '{connection}' bağlantısı için etkin
Zone '{zone}' active for connection '{connection}' on interface '{interface}' '{zone}' bölgesi, '{interface}' arayüzünde '{connection}' bağlantısı için etkin