English Polish
Firewall Applet Aplet zapory sieciowej
Firewall Zapora sieciowa
Firewall Configuration Konfiguracja zapory sieciowej
firewall;network;security;iptables;netfilter; zapora;sieciowa;ogniowa;firewall;sieć;sieci;network;bezpieczeństwo;zabezpieczenia;security;iptables;netfilter;
Select zone for interface '%s' Wybór strefy dla interfejsu „%s”
Default Zone Domyślna strefa
Select zone for connection '%s' Wybór strefy dla połączenia „%s”
Failed to set zone {zone} for connection {connection_name} Ustawienie strefy {zone} dla połączenia {connection_name} się nie powiodło
Select zone for source '%s' Wybór strefy dla źródła „%s”
Configure Shields Up/Down Zones Konfiguracja stref ochrony wysyłania/pobierania
Here you can select the zones used for Shields Up and Shields Down. Tutaj można wybrać strefy używane do ochrony wysyłania/pobierania.
This feature is useful for people using the default zones mostly. For users, that are changing zones of connections, it might be of limited use. Ta funkcja jest przydatna głównie dla użytkowników domyślnych stref. Przydatność dla użytkowników zmieniających strefy połączeń może być ograniczona.
Shields Up Zone: Strefa ochrony wysyłania:
Reset To Default Przywróć domyślne
Shields Down Zone: Strefa ochrony pobierania:
About %s O programie %s
Authors Autorzy
License Licencja
Shields Up Ochrona wysyłania
Enable Notifications Powiadomienia