English Czech
For host or network allow or denylisting deactivate the element. Seznam povolených nebo zakázaných výjimek deaktivuje element pro počítač nebo síť.