English Czech
Audit Audit
limit limit
raw raw
An IPSet can be used to create white or black lists and is able to store for example IP addresses, port numbers or MAC addresses. IPSet lze využít k vytvoření povolených nebo zakázaných seznamů a je schopen uložit například IP adresy, čísla portů nebo MAC adresy.
IPSet IPSet
Maxelem: Maxelem:
Audit: Audit: