English Czech
Firewall Applet Aplet brány firewall
Firewall Brána firewall
Firewall Configuration Nastavení brány firewall
firewall;network;security;iptables;netfilter; firewall;síť;zabezpečení;iptables;netfilter;
Select zone for interface '%s' Vyberte zónu pro rozhraní „%s“
Default Zone Výchozí zóna
Select zone for connection '%s' Vyberte zónu pro připojení „%s“
Failed to set zone {zone} for connection {connection_name} Nepodařilo se nastavit zónu {zone} pro připojení {connection_name}
Select zone for source '%s' Vyberte zónu pro zdroj „%s“
Configure Shields Up/Down Zones Nastavit zóny zapnutých/vypnutých štítů
Here you can select the zones used for Shields Up and Shields Down. Zde můžete vybrat zóny použité pro zapnuté štíty a vypnuté štíty.
This feature is useful for people using the default zones mostly. For users, that are changing zones of connections, it might be of limited use. Tato funkce je užitečná pro ty, kteří využívají převážně výchozí zóny. Pro uživatele, kteří mění zóny připojení, může být toto použití omezující.
Shields Up Zone: Zóna zapnutých štítů:
Reset To Default Obnovit výchozí nastavení
Shields Down Zone: Zóna vypnutých štítů:
About %s O %s
Authors Autoři
License Licence
Shields Up Zapnout štíty
Enable Notifications Povolit upozornění