English Catalan
For host or network allow or denylisting deactivate the element. Per a l'amfitrió o la xarxa en la llista blanca o en la llista negra desactiva l'element.