English Turkish
binding bağlama
drop yok say
host ana makine
lockdown kilitleme
passthrough geçiş
port bağlantı noktası
Shields Down Kalkanlar Aşağı
Shields Up Kalkanlar Yukarı
zone bölge