English Turkish
Fedora Project - Start Page Fedora Projesi - Başlangıç Sayfası
Latest news from Fedora Magazine: Fedora Dergisi'nden en son haberler:
Fedora Documentation Fedora Belgelendirmesi
Help for Fedora Users Fedora Kullanıcıları için Yardım
Get Fedora Fedora'yı Edinin
Read more at <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>! <br /><strong>fedoramagazine.org</strong> adresinde daha fazla bilgi edinin!
Want to contribute <br />to Fedora? Fedora'ya <br />katkıda bulunmak ister misiniz?
Join us. Bize katılın.
%(year)s Red Hat, Inc. and others. Please send any comments or corrections to the <a href="%(mail_url)s">websites team</a>. %(year)s Red Hat, Inc. ve diğerleri. Lütfen tüm yorum ve düzeltmeleri <a href="%(mail_url)s">web siteleri takımınına</a> gönderin.
The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored by Red Hat. Fedora Projesi, topluluk tarafından sürdürülmekte ve yürütülmektedir ve Red Hat tarafından desteklenmektedir.
This is a community maintained site. Red Hat is not responsible for content. Bu, topluluk tarafından yönetilen bir sitedir. Red Hat içerikten sorumlu değildir.
Legal Hukuksal
Trademark Guidelines Marka Yönergeleri
Content License İçerik Lisansı
Sponsors Sponsorlar
Fedora Code of Conduct Fedora Davranış Kuralları
A Red Hat-Sponsored Community Project Red Hat Tarafından Desteklenen Topluluk Projesi