The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
Fedora Project - Start Page Fedora Project - Startpagina
Latest news from Fedora Magazine: Het laatste nieuwsd van Fedora Magazine:
Fedora Documentation Fedora Documentatie
Help for Fedora Users Hulp voor Fedora gebruikers
Get Fedora Fedora verkrijgen
Fill Contributor Survey Bijdragersenquête invullen
Read more at <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>! Lees meer op <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>!
Want to contribute <br />to Fedora? Wil je meewerken <br />aan Fedora?
Join us. Doe mee.
%(year)s Red Hat, Inc. and others. Please send any comments or corrections to the <a href="%(mail_url)s">websites team</a>. %(year)s Red Hat, Inc. en anderen. Stuur commentaar of correcties naar het <a href="%(mail_url)s">websites team</a>.
The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored by Red Hat. Het Fedora Project wordt onderhouden en bestuurd door de gemeenschap en gesponsord door Red Hat.
This is a community maintained site. Red Hat is not responsible for content. Deze site wordt onderhouden door de gemeenschap. Red Hat is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Legal Legaal
Trademark Guidelines Handelsmerkrichtlijnen
Content License Content licentie
Sponsors Sponsors
Fedora Code of Conduct Fedora gedragscode
A Red Hat-Sponsored Community Project Een door Red Hat gesponsord gemeenschapsproject