English Norwegian Bokmål
Fedora Project - Start Page Fedora-prosjektet - startside
Latest news from Fedora Magazine: Siste nyheter fra Fedora Magazine:
Fedora Documentation Fedora-dokumentasjon
Help for Fedora Users Hjelp for Fedorabrukere
Get Fedora Skaff Fedora
Read more at <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>! Les mer på <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>!
Want to contribute <br />to Fedora? Ønsker du å bidra <br />til Fedora?
Join us. Bli med oss.
%(year)s Red Hat, Inc. and others. Please send any comments or corrections to the <a href="%(mail_url)s">websites team</a>. %(year)s Red Hat, Inc. med flere. Send gjerne kommentarer eller korrigeringer til <a href="%(mail_url)s">nettsideteamet</a>.
The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored by Red Hat. Fedora Project drives og vedlikeholdes av nettsamfunnet og er sponset av Red Hat.
This is a community maintained site. Red Hat is not responsible for content. Denne siden vedlikeholdes av nettsamfunnet. Red Hat er ikke ansvarlig for innholdet.
Legal Juridisk
Trademark Guidelines Retningslinjer for varemerke
Content License Innholdslisens
Sponsors Sponsorer
Fedora Code of Conduct
A Red Hat-Sponsored Community Project Et nettsamfunnprosjekt sponset av Red Hat