English Ukrainian
Fedora Spins Збірки Fedora
<strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> released! <a href="%(link)s">Test it now ></a> Випущено <strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong>! <a href="%(link)s">Спробуйте її ></a>
Fedora %(rel)s released! Get it now. Випущено Fedora %(rel)s! Отримайте нову версію.
A complete, modern desktop built using the KDE Plasma Desktop. Повноцінне сучасне середовище на основі стільниці Плазма KDE.
A complete, well-integrated Xfce Desktop. Повноцінне, добре інтегроване середовище Xfce.
A lightweight, well-integrated LXQt desktop environment. Невибагливе, добре інтегроване стільничне середовище LXQt.
A classic Fedora Desktop with an additional 3D Windows Manager. Класична стільниця Fedora із додатковим просторовим засобом керування вікнами.
A modern desktop featuring traditional Gnome user experience. Сучасне середовище із традиційними елементами Gnome.
A light, fast, less-resource hungry desktop environment. Невибагливе до ресурсів, швидке робоче середовище.
Discover. Reflect. Share. Learn. Відкривай. Реагуй. Ділись. Навчайся.
Tiling window manager. Засіб керування вікнами із підтримкою мозаїчності.
Looking for more Fedora options? Try <a href="%s">Fedora Labs</a> Потрібні інші варіанти Fedora? Спробуйте <a href="%s">Fedora Labs</a>
What are Spins? Що ж таке збірки?
The default desktop environment of Fedora is GNOME, but if you prefer an alternative desktop environment such as KDE Plasma Desktop or Xfce, you can download a spin for your preferred desktop environment and use that to install Fedora, pre-configured for the desktop environment of your choice. Типовим робочим середовищем Fedora є GNOME, але якщо ви надаєте перевагу іншим середовищам, зокрема стільниці Плазми KDE або Xfce, ви можете завантажити збірку з вашим улюбленим середовищем і скористатися нею для встановлення варіанта Fedora налаштованого на роботу у вашому улюбленому середовищі.
Downloading Отримання
Spin downloads are offered via direct download, but you can also get them via BitTorrent. In this case you will need to install a BitTorrent client in order to download a spin. If you cannot use Bittorrent, some spins offer alternative download methods. Отримати збірки можна безпосереднім завантаженням. Втім, ви також можете скористатися мережею BitTorrent. Для цього вам слід встановити клієнтську програму BitTorrent, щоб отримати образ системи. Якщо ви не можете скористатися Bittorrent, для деяких збірок передбачено альтернативні методи отримання образів.
Learn more Дізнатися більше
Using Використання
Spins are provided as ISO files. You may use the ISO file to create a new virtual machine, or you can burn the ISO in a special way to a USB stick or optical media to run the spin on hardware. Збірки надаються у форматі файлів ISO. Ви можете скористатися файлом ISO для створення нової віртуальної машини або записати образ ISO відповідним чином на диск USB або оптичний носій даних для запуску збірки на реальному обладнанні.
Installing Встановлення