English Finnish
Fedora Spins Fedora Spinit
<strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> released! <a href="%(link)s">Test it now ></a> <strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> julkaistu! <a href="%(link)s">Kokeile nyt ></a>
Fedora %(rel)s released! Get it now. Fedora %(rel)s on julkaistu! Lataa se nyt.
A complete, modern desktop built using the KDE Plasma Desktop. Täysiverinen, moderni työpöytä KDE Plasma työpöytäympäristöllä.
A complete, well-integrated Xfce Desktop. Täysiverinen, hyvin integroitu Xfce työpöytäympäristö.
A lightweight, well-integrated LXQt desktop environment. Kevyt, hyvin integroitu LXQt työpöytäympäristö.
A classic Fedora Desktop with an additional 3D Windows Manager. Klassinen Fedora-työpöytä kolmiulotteisen ikkunahallitsijan kanssa.
A modern desktop featuring traditional Gnome user experience. Moderni työpöytä perinteisellä Gnome käyttökokemuksella.
A light, fast, less-resource hungry desktop environment. Kevyt, nopea, järjestelmän resursseja säästävä työpöytäympäristö.
Discover. Reflect. Share. Learn. Löydä. Pohdi. Jaa. Opi.
Tiling window manager. Laatoittava ikkunointimanageri.
Looking for more Fedora options? Try <a href="%s">Fedora Labs</a> Haluatko lisää Fedora vaihtoehtoja? Kokeile <a href="%s">Fedora Labseja</a>
What are Spins? Mitä Spinit ovat?
The default desktop environment of Fedora is GNOME, but if you prefer an alternative desktop environment such as KDE Plasma Desktop or Xfce, you can download a spin for your preferred desktop environment and use that to install Fedora, pre-configured for the desktop environment of your choice. Oletus työpöytäympäristö Fedorassa on GNOME, mutta jos suosit vaihtoehtoista työpöytäympäristö, kuten KDE Plasma tai Xfce, voit ladata spinin haluamallasi työpöytäympäristöllä ja asentaa Fedoran, johon on valmiiksi asetettu valitsemasi työpöytäympäristö.
Downloading Lataaminen
Spin downloads are offered via direct download, but you can also get them via BitTorrent. In this case you will need to install a BitTorrent client in order to download a spin. If you cannot use Bittorrent, some spins offer alternative download methods. Spinien lataukset tarjotaan suorina latauksina, mutta voit ladata ne myös BitTorrentin kautta. Tällöin sinun pitää asentaa BitTorrent-sovellus ladataksesi spinin. Jos et voi käyttää BitTorrenttia, jotkut spinit tarjoavat vaihtoehtoisia lataustapoja.
Learn more Lue lisää
Using Käyttäminen
Spins are provided as ISO files. You may use the ISO file to create a new virtual machine, or you can burn the ISO in a special way to a USB stick or optical media to run the spin on hardware. Spinit tarjotaan ISO-tiedostoina. Voit käyttää ISO-tiedostoa luodaksesi uuden virtuaalikoneen tai voit "polttaa" ISO:n USB-muistitikulle tai optiselle medialle käyttääksesi spiniä laitteistollasi.
Installing Asentaminen