English Turkish
U.S. Export Administration Regulations ABD İhracat İdaresi Yönetmeliği
netinstall ağ üzerinden kurulum
upstream ana proje
documentation belgelendirme
immutable değişmeyen
magazine dergi
ambassador elçi
activities etkinlikler
legal hukuksal
image kalıp
container konteyner
architecture mimari
SIG ÖİG
pre-release ön sürüm
boot önyükleme
media ortam
image viewer resim görüntüleyici
neuroscience sinir bilimi
edition sürüm
instruction talimat