English Hungarian
Fedora Budgeting Fedora költségvetés
Fedora Budget Fedora költségvetés
This page will serve as a public clearing house for all information regarding money allocated and spent by the Fedora Project. Budget numbers will be updated quarterly, and any changes to the process will be reflected here in this page. Ez az oldal nyilvános elszámolóházként információt szolgáltat a Fedora projekt által elosztott és elköltött pénzről. A költségvetési számok negyedévente lesznek frissítve, és a folyamat mindennemű változása látszódni fog ezen az oldalon is.
Contents Tartalom
Fedora Budget Numbers A Fedora költségvetés számai
The Fedora Budget Process A Fedora költségvetési folyamata
Regional Delegates Regionális megbízottak
Reimbursement Visszafizetés
Budget Numbers Költségvetési számok
Component Összetevő
Total Összesen
TOTAL BUDGET TELJES KÖLTSÉGVETÉS
FEDORA EVENTS FEDORA ESEMÉNYEK
COUNCIL TANÁCS
Calendar
Fiscal Year Költségvetési év
Topic
Responsible
Final Quarter Budget Report
Regional Treasurers → FCL