The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Finnish
404: Page Not Found 404: Sivua ei löydy
Topic Aihe
Region Alue
The Regional Treasurer will be responsible for recording costs and disbursing funds. Cardholders don't necessarily have to serve this role, but it would reduce the number of hops between expense and report Alueellinen rahastonhoitaja vastaa kustannusten kirjaamisesta ja varojen maksamisesta. Kortinhaltijoiden ei tarvitse välttämättä tehdä tätä roolia, mutta se vähentäisi erilaisten vaiheiden määrää kulujen ja raporttien välillä
Regional Delegates Alueelliset edustajat
Regional Treasurers → FCL Alueelliset rahastonhoitajat → FCL
Regional Ambassadors will manage their own budgets, and report back quarterly on action and impact. Alueelliset suurlähettiläät hallinnoivat omaa budjettiaan ja raportoivat neljännesvuosittain toiminnasta ja vaikutuksista.
Regions and Subprojects, FCL Alueet ja alahankkeet, FCL
Get Help Apua ongelmiin
Articles/Videos/Photos/Content published by or about regional team Artikkelit / Videot / Valokuvat / Sisältö, jonka on julkaissut tai aiheena on alueellinen tiimi
Installation Guide Asennusopas
Budget Submission Budjetin jättäminen
Budget Adjustment/Allocation Budjetin mukauttaminen / kohdentaminen
Budget Session at Flock Budjetti-istunto Flockissa
Budget Numbers Budjettinumerot
First Quarter Budget Report Ensimmäisen vuosineljänneksen budjettiraportti
Budget Proposal for Next Year Ensi vuoden budjettiehdotus
FCL = Fedora Community Action and Impact Lead FCL = Fedora yhteisön toiminnan ja vaikutusten johtaja
FCL, Council FCL, neuvosto
FCL → Red Hat FCL → Red Hat