The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Finnish
404: Page Not Found 404: Sivua ei löydy
About Tietoja
About Fedora Tietoa Fedorasta
Action is any typical or special activity that ambassadors lead regionally such as: Toiminta on mikä tahansa tyypillinen tai erityinen toiminta, jota lähettiläät johtavat alueellisesti, kuten:
Alternative Downloads Vaihtoehtoisia latauksia
announcement ilmoitus
Articles/Videos/Photos/Content published by or about regional team Artikkelit / Videot / Valokuvat / Sisältö, jonka on julkaissut tai aiheena on alueellinen tiimi
Ask Fedora Kysy Fedorasta
Attendees contacted or reached Osallistujat, joille puhuttiin tai muuten tavoitettiin
Bad Link? Contact <a href="%s">the webmaster</a> and explain which link brought you here. Rikkinäinen linkki? Ota yhteyttä <a href="%s">webmasteriin</a> ja kerro mikä linkki toi sinut tänne.
Budget Adjustment/Allocation Budjetin mukauttaminen / kohdentaminen
Budget Numbers Budjettinumerot
Budget Proposal for Next Year Ensi vuoden budjettiehdotus
Budget Session at Flock Budjetti-istunto Flockissa
Budget Submission Budjetin jättäminen
Bugs reported/Tickets Filed Ilmoitetut virheet / liput jätetty
Calendar Kalenteri
Candidates sourced (i.e. Outreachy, GSoC, and/or other FOSS programs) Hankitut ehdokkaat (ts. Outreachy-, GSoC- ja / tai muut FOSS-ohjelmat)
Common Bugs Yleiset ohjelmistovirheet
Component Komponentti