English Finnish
Fedora Budgeting Fedora budjetointi
Fedora Budget Fedora budjetti
This page will serve as a public clearing house for all information regarding money allocated and spent by the Fedora Project. Budget numbers will be updated quarterly, and any changes to the process will be reflected here in this page. Tämä sivu toimii julkisena selvitystilana kaikille tiedoille Fedora-projektin osoittamista ja käyttämistä rahoista. Budjettinumerot päivitetään neljännesvuosittain, ja kaikki prosessin muutokset näkyvät tällä sivulla.
Contents Sisältö
Fedora Budget Numbers Fedoran budjettinumerot
The Fedora Budget Process Fedoran budjettiprosessi
Regional Delegates Alueelliset edustajat
Reimbursement Korvaus
Budget Numbers Budjettinumerot
Component Komponentti
Total Yhteensä
TOTAL BUDGET TALOUSARVIO YHTEENSÄ
FEDORA EVENTS FEDORA-TAPAHTUMAT
COUNCIL NEUVOSTO
Calendar Kalenteri
Fiscal Year Tilikausi
Topic Aihe
Responsible Vastuuhenkilö
Final Quarter Budget Report Viimeisen vuosineljänneksen budjettiraportti
Regional Treasurers → FCL Alueelliset rahastonhoitajat → FCL