The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
Download - boot.fedoraproject.org Download - boot.fedoraproject.org
Download ISO: Download ISO:
DVD/CD DVD/CD
Download USB: Download USB:
USB USB
Download Floppy: Download Floppy:
Floppy Floppy
Download lkrn: Download lkrn:
lkrn lkrn
FAQs - boot.fedoraproject.org FAQ's - boot.fedoraproject.org
Frequently-Asked Questions Vaakgestelde vragen (FAQ)
How do I use it? Hoe gebruik ik het?
First download one of the available BFO specific images. You have a choice of ISO (DVD/CD), USB, Floppy and lkrn images. Then write that image to an appropriate medium. Next boot from that medium. After that you're using BFO! Use your keyboard to select menus to run diagnostics, or boot a Fedora installer or rescue mode. Download eerst een van de beschikbare BFO-specifieke images. Je hebt de keuze uit ISO (DVD/CD), USB, floppy en lkrn images. Schrijf daarna dat image naar het juiste medium. Start vervolgens met dat medium op. Daarna ben je BFO aan het gebruiken! Gebruik het toetsenbord om menu's te selecteren voor het draaien van diagnostiek; of start een Fedora-installatieprogramma of reddingsmodus op.
Can I use it with grub? Kan ik het met grub gebruiken?
Yes! Just run the following commands as root Ja! Voer de volgende commando's uit als root
How does it work? Hoe werkt het?
BFO was started by boot.kernel.org (BKO) and combines a series of recent technologies to produce a new boot stack. The glue that holds everything together is ipxe. Users familiar with pxe will find ipxe very familiar. Latest versions support several protocols beyond just tftp. We are using http to transfer files around. The basic steps are as follows: BFO werd gestart door boot.kernel.org (BKO) en combineert een aantal recente technologieën voor het maken van een nieuwe bootstack. De lijm die alles bij elkaar houdt is ipxe. Gebruikers die bekend zijn met pxe zullen zich vertrouwd voelen met ipxe. De laatste versies ondersteunen verschillende protocollen, naast alleen maar ftp. Wij gebruiken http om bestanden te verplaatsen. De basisstappen zijn als volgt:
Download the boot.fedoraproject.org media fitting your preferred boot method. Download het boot.fedoraproject.org-medium dat past bij de opstartmethode van jouw voorkeur.
burn ISO images to a CD-R or DVD-R brand ISO-images op een CD-R of DVD-R
write USB image for a USB stick schrijf USB-image voor een USB stick