English Turkish
. .
Released 4 april 2017. 4 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı.
64 bit %sMB ISO 64 bit %sMB ISO
aarch64 AMIs aarch64 AMI'leri
For aarch64 aarch64 için
For aarch64 iso aarch64 iso için
For aarch64 images aarch64 kalıpları için
aarch64 Minimal aarch64 Minimal
Network Installer Ağ Üzerinden Kurucu
Network Installers Ağ Üzerinden Kurucular
Alternative Downloads Alternatif İndirmeler
Alternate Architectures Alternatif Mimariler
Fedora %(rel)s Cloud Base Images for Amazon Public Cloud Amazon Public Cloud için Fedora %(rel)s Cloud Base Kalıpları
AMI ID AMI kimliği
Next, import Fedora's GPG key(s): Ardından, Fedora'nın GPG anahtar(lar)ını içe aktarın:
ARM<span class="sup">®</span> ARM<span class="sup">®</span>
ARM<span class="sup">®</span> aarch64 Architecture ARM<span class="sup">®</span> aarch64 Mimarisi
The links below will provide you listings of available AMIs by region with buttons to launch them in your Amazon Web Services account. AMI IDs for usage with the AWS Console or command-line tools are also provided. Aşağıdaki bağlantılar, Amazon Web Services hesabınızda başlatmak için düğmelere sahip bölgelere göre kullanılabilir AMI'lerin listelerini sağlayacaktır. Ayrıca, AWS Konsolu veya komut satırı araçlarıyla kullanmak için AMI kimlikleri de sağlanmaktadır.
Atomic Atomic
There is also a <a href="%(install_guide)s">complete Installation Guide</a> available. We recommend you look through it before installing to your system, since it answers many common questions. Ayrıca bir <a href="%(install_guide)s">tam Kurulum Kılavuzu</a> da bulunmaktadır. Birçok genel soruyu yanıtladığı için sisteminize kurmadan önce incelemenizi öneririz.