English Turkish
These are standard Cloud Base images. Bunlar standart Cloud Base kalıplarıdır.
Everything Her Şey
Experts only! Sadece uzmanlar!
Choose from thousands of packages to customize your installation; requires a fast network connection. Kurulumunuzu özelleştirmek için binlerce paket arasından seçim yapın; hızlı bir ağ bağlantısı gerektirir.
Testing Images Test Kalıpları
These are unreleased development versions of Fedora made available for testing the next official Fedora release. Bunlar, bir sonraki resmi Fedora sürümünü test etmek için kullanıma sunulan Fedora'nın yayınlanmamış geliştirme sürümleridir.
Nightly builds Gecelik derlemeler
View Images > Kalıpları Göster >
Other composes (Beta / TCs / RCs) Diğer derlemeler (Beta / TC'ler / RC'ler)
Other test composes Diğer test derlemeleri
Rawhide Rawhide
Find out more about <a href="%s">Rawhide</a>, our ever-moving development version. Rawhide is targeted at advanced users, testers, and package maintainers. Sürekli geliştirilen geliştirme sürümümüz <a href="%s">Rawhide</a> hakkında daha fazla bilgi edinin. Rawhide ileri düzey kullanıcılar, test ediciler ve paketleyiciler tarafından kullanılmayı hedeflemektedir.
Support Resources Destek Kaynakları
General Help Using Fedora Fedora Kullanımı Genel Yardım
Need some help with Fedora? Check out <a href="%s">Ask Fedora</a>, where you can read archives of questions from other users, or ask your own question. Fedora hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Başka kullanıcıların sorularını okuyabileceğiniz veya kendi sorunuzu sorabileceğiniz <a href="%s">Fedora'ya Sorun</a> bölümüne bakın.
Verify your Downloaded Image İndirdiğiniz Kalıbı Doğrulayın
Verify your Downloaded Prerelease Image İndirdiğiniz Ön Sürüm Kalıbını Doğrulayın
CHECKSUM and Verify Instructions CHECKSUM ve Doğrulama Talimatları
Currently offering <strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong>. Şu anda <strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> sunulmaktadır.
Released 4 april 2017. 4 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı.