English Turkish
Before installing Fedora, you may want to confirm your system meets minimum requirements for Fedora. Consult <a href="%(release_notes)s">the online release notes</a> to see minimum requirements and recommendations. Fedora'yı kurmadan önce, sisteminizin Fedora için asgari gereksinimleri karşıladığını doğrulamak isteyebilirsiniz. Asgari gereksinimleri ve önerileri görmek için <a href="%(release_notes)s">çevrim içi sürüm notlarına</a> göz atın.
There is also a <a href="%(install_guide)s">complete Installation Guide</a> available. We recommend you look through it before installing to your system, since it answers many common questions. Ayrıca bir <a href="%(install_guide)s">tam Kurulum Kılavuzu</a> da bulunmaktadır. Birçok genel soruyu yanıtladığı için sisteminize kurmadan önce incelemenizi öneririz.
Verify your Download! İndirmenizi Doğrulayın!
Once you have downloaded an image, verify it for security and integrity. To verify your image, start by downloading the proper CHECKSUM file into the same directory as the image you downloaded and follow <a href="../../%s/verify">these instructions</a>. Bir kalıbı indirdikten sonra, güvenlik ve bütünlük için doğrulayın. Kalıbınızı doğrulamaya, uygun CHECKSUM dosyasını indirdiğiniz kalıp ile aynı dizine indirerek başlayın ve <a href="../../%s/verify">bu talimatları</a> uygulayın.