English Hungarian
Device '$device' enabling didn't work Nem sikerült aktiválni a(z) „$device” eszközt
Unsupported mechanism '$mechanism' for sending trigger to radvd Nem támogatott „$mechanism” mechanizmus egy radvd értesítésnél
Unsupported selection '$selection' specified (arg 2) Nem támogatott „$selection” kiválasztás lett megadva (2. argumentum)
Unsupported reason '$reason' for sending trigger to radvd Nem támogatott ok („$reason”) az radvd értesítés elküldésénél
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Nincs 802.1Q VLAN-támogatás a kernelben a(z) ${DEVICE} eszközhöz
No reason given for sending trigger to radvd Nincs megadva ok az radvd értesítéshez
No parameters given to setup a default route Nincs megadva paraméter az alapértelmezett útválasztás beállításához
'No route to host' adding route '$networkipv6' via gateway '$gatewayipv6' through device '$device' „Nincs útvonal a géphez” hiba a(z) „$networkipv6” útvonal a(z) „$gatewayipv6” átjárón és a(z) „$device” eszközön keresztül történő felvételekor
OK OK
Legacy static-route support not available: /sbin/route not found Örökölt statikus útvonalválasztási szolgáltatás nem érhető el: /sbin/route nem található
radvd control enabled, but config is not complete radvd vezérlés engedélyezve, de a beállítás nem teljes
PASSED SIKERES
failed. sikertelen.
FAILED SIKERTELEN
failed; no link present. Check cable? sikertelen, nincs kapcsolat. Ellenőrizte a kábelt?
Run 'ip -6 addr show dev ${device} scope global tentative' to see more További részletekért futtassa ezt: „ip -6 addr show dev ${device} scope global tentative”
Waiting for interface ${device} IPv6 address(es) to leave the 'tentative' state Várakozás, hogy a(z) ${device} csatoló IPv6-címei elhagyják a „feltételes” állapotot
Bringing up loopback interface: Visszacsatolási eszköz indítása: