English Hungarian
Error adding default gateway ${GATEWAY} for ${DEVICE}. Hiba a(z) ${GATEWAY} alapértelmezett átjáró ${DEVICE} eszközhöz hozzáadásakor.
Error adding address ${ipaddr[$idx]} for ${DEVICE}. Hiba a(z) ${ipaddr[$idx]} cím ${DEVICE} eszközhöz hozzáadásakor.
Error adding default gateway for ${REALDEVICE}. Hiba az alapértelmezett átjáró a(z) ${REALDEVICE} eszközhöz történő hozzáadásakor.
error in ifcfg-${parent_device}: files hiba a(z) ifcfg-${parent_device} fájlban: fájlok
Error, some other host ($ARPINGMAC) already uses address ${ipaddr[$idx]}. Hiba, egy másik gép ($ARPINGMAC) már használja a(z) ${ipaddr[$idx]} címet.
Error, some other host ($ARPINGMAC) already uses address ${IPADDR}. Hiba, egy másik gép ($ARPINGMAC) már használja a(z) ${IPADDR} címet.
DEBUG HIBAKERESÉS
ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV} HIBA: nem sikerült a(z) ${VID} vlant hozzáadni ${DEVICE} eszközként a(z) ${PHYSDEV} eszközhöz
Error occurred while calculating the IPv6to4 prefix Hiba történt az IPv6to4 előtag kiszámításakor
Please restart network with '/sbin/service network restart' Indítsa újra a hálózatot az „/sbin/service network restart” parancssal
INFO INFORMÁCIÓ
Unknown error Ismeretlen hiba
Duplicate Address Detection: Please, fix your network configuration Ismételt cím észlelve: Javítsa a hálózati beállításokat
Duplicate Address Detection: Duplicate addresses detected Ismétlődő címek észlelése: Ismétlődő címek észlelve
Currently active devices: Jelenleg aktív eszközök:
done. kész.
Determining if ip address ${IPADDR} is already in use for device ${parent_device}... Meghatározás, hogy a(z) ${IPADDR} IP-cím már használatban van-e a(z) ${parent_device} eszköznél…
Cannot enable IPv6 privacy method '$IPV6_PRIVACY', not supported by kernel Nem lehet bekapcsolni az IPv6-os „$IPV6_PRIVACY” adatvédelmi módszert, a kernel nem támogatja
Device '$device' doesn't exist Nem létezik a(z) „$device” eszköz
Tunnel device 'sit0' enabling didn't work Nem sikerült aktiválni a „sit0” alagúteszközt