The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Hungarian
Given IPv6 MTU '$ipv6_mtu' is out of range A megadott IPv6-MTU („$ipv6_mtu”) a tartományon kívül esik
Given IPv6 default gateway '$address' is link-local, but no scope or gateway device is specified A megadott IPv6-os alapértelmezett átjáró („$address”) link-local típusú, de nincs megadva hatókör vagy átjáró
Given IPv6 default gateway '$address' is not in proper format A megadott IPv6-os alapértelmezett átjáró („$address”) nem megfelelő formátumú
Given IPv6 default gateway '$address' has scope '$device_scope' defined, given default gateway device '$device' will be not used A megadott IPv6-os alapértelmezett átjáróhoz („$address”) tartozik egy „$device_scope” hatókör, a megadott alapértelmezett átjáró-eszköz („$device”) nem lesz felhasználva
Given IPv6 default device '$device' doesn't exist or isn't up A megadott IPv6-os alapértelmezett eszköz („$device”) nem létezik vagy nem aktív
Given IPv6 default device '$device' requires an explicit nexthop A megadott IPv6-os alapértelmezett eszközhöz („$device”) explicit nexthop érték szükséges
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” által biztosított „ifdown” parancsfájlt használja, amely elavult.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” által biztosított „ifup” parancsfájlt használja, amely elavult.
You are using 'network' service provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” csomag által biztosított „network” szolgáltatást használja, amely elavult.
'network-scripts' will be removed from distribution in near future. A „network-scripts” el lesz távolítva a közeljövőben a disztribúcióból.
radvd not (properly) installed, triggering failed A radvd nincs megfelelően telepítve, az értesítés nem sikerült
system is shutting down, leaving interfaces up as requested a rendszer leáll, a csatolók kérésre bekapcsolva hagyása
rootfs or /usr is on network filesystem, leaving network up A rootfs vagy a /usr hálózati fájlrendszeren van, hálózat bekapcsolva hagyva
The service command supports only basic LSB actions (start, stop, restart, try-restart, reload, force-reload, status). For other actions, please try to use systemctl. A service parancs csak alapvető LSB műveleteket támogat (start, stop, restart, try-restart, reload, force-reload, status). Más műveletekhez használja a systemctl-t.
Reloading systemd: A systemd újratöltése:
Redirecting to /bin/systemctl ${ACTION}${OPTIONS:+ }${OPTIONS} ${SERVICE_MANGLED} Átirányítás erre: /bin/systemctl ${ACTION}${OPTIONS:+ }${OPTIONS} ${SERVICE_MANGLED}
Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first A „tun6to4„” eszköz (innen: $DEVICE) már aktív, előbb állítsa le
Shutting down loopback interface: A visszacsatolási eszköz leállítása:
Cannot add IPv6 address '$address' on dev '$device' A(z) „$address” IPv6-cím nem vehető fel a(z) „$device” eszközre
Failed to set '$arp_ip' value [arp_ip_target] to ${DEVICE} bonding device A(z) „$arp_ip” [arp_ip_target] érték beállítása sikertelen a(z) ${DEVICE} bond eszköznél