The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Hungarian
$* $*
$0: configuration for ${1} not found. $0: a(z) ${1} konfigurációja nem található.
$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program} $0: Használat: daemon [+/-nicelevel] {program}
$base $killlevel $base $killlevel
$STRING $STRING
Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't A 6to4 és a RADVD használatához általában be kell kapcsolni az IPv6 továbbítást, de jelenleg nincs bekapcsolva
6to4 configuration is not valid A 6to4 konfiguráció érvénytelen
No 802.1Q VLAN support available in kernel. A 802.1Q VLAN támogatás nem érhető el a kernelben.
-b option can be used only with -p a -b kapcsoló csak a -p kapcsolóval együtt használható
Target is not reachable, but timeout was already reached. Continuing anyway. A cél nem érhető le, de már időtúllépés történt. Folytatás így is.
Both 'DHCP_HOSTNAME=${DHCP_HOSTNAME}' and 'DHCP_FQDN=${DHCP_FQDN}' are configured... Using DHCP_FQDN. A „DHCP_HOSTNAME=${DHCP_HOSTNAME}” és a „DHCP_FQDN=${DHCP_FQDN}” is be van állítva… A DHCP_FQDN használata.
Users cannot control this device. A felhasználók nem vezérelhetik ezt az eszközt.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well. Ajánlatos a „NetworkManager” csomagra váltani – az is biztosít „ifup/ifdown” parancsfájlokat.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead for network management. Ajánlatos a „NetworkManager” szolgáltatásra váltani a hálózatkezeléshez.
Given address '$addr' is not a valid IPv4 one (arg 1) A megadott „$addr” cím nem érvényes IPv4-cím (1. argumentum)
Given address '$addr' is not a global IPv4 one (arg 1) A megadott „$addr” cím nem globális IPv4-cím (1. argumentum)
Given remote address '$addressipv4tunnel' on tunnel device '$device' is already configured on device '$devnew' A megadott „$addressipv4tunnel” távoli cím a(z) „$device” alagúteszközön már be van állítva ezen: „$devnew”
Given device '$device' is not supported (arg 1) A megadott „$device” eszköz nem támogatott (1. argumentum)
Given pidfile '$pidfile' doesn't exist, cannot send trigger to radvd A megadott „$pidfile” PID-fájl nem létezik, nem küldhető értesítés a radvd-nak
Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable A megadott IPv4-cím („$ipv4addr”) nem használható globálisan