English Hungarian
$* $*
$0: configuration for ${1} not found. $0: a(z) ${1} konfigurációja nem található.
$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program} $0: Használat: daemon [+/-nicelevel] {program}
$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. A(z) ${DEVICE} $alias eszköz nem érhető el, az előkészéítés elhalasztása.
$base $killlevel $base $killlevel
${base} dead but pid file exists A(z) ${base} nem fut, de létezik PID-fájl
${base} dead but subsys locked A(z) ${base} nem fut, de az alrendszer zárolva van
${base} is stopped A(z) ${base} le van állítva
${base} (pid $pid) is running... A(z) ${base} (PID: $pid) fut…
$base shutdown A(z) $base leállítása
$base startup A(z) $base indítása
${base} status unknown due to insufficient privileges. A(z) ${base} állapota az elégtelen jogosultságok miatt ismeretlen.
$STRING $STRING
6to4 configuration is not valid A 6to4 konfiguráció érvénytelen
-b option can be used only with -p a -b kapcsoló csak a -p kapcsolóval együtt használható
Both 'DHCP_HOSTNAME=${DHCP_HOSTNAME}' and 'DHCP_FQDN=${DHCP_FQDN}' are configured... Using DHCP_FQDN. A „DHCP_HOSTNAME=${DHCP_HOSTNAME}” és a „DHCP_FQDN=${DHCP_FQDN}” is be van állítva… A DHCP_FQDN használata.
Bringing up interface $i: A(z) $i. csatoló aktiválása:
Bringing up loopback interface: Visszacsatolási eszköz indítása:
Cannot add IPv6 address '$address' on dev '$device' A(z) „$address” IPv6-cím nem vehető fel a(z) „$device” eszközre
Cannot enable IPv6 privacy method '$IPV6_PRIVACY', not supported by kernel Nem lehet bekapcsolni az IPv6-os „$IPV6_PRIVACY” adatvédelmi módszert, a kernel nem támogatja