English Hungarian
Bringing up loopback interface: Visszacsatolási eszköz indítása:
Waiting for interface ${device} IPv6 address(es) to leave the 'tentative' state Várakozás, hogy a(z) ${device} csatoló IPv6-címei elhagyják a „feltételes” állapotot
Run 'ip -6 addr show dev ${device} scope global tentative' to see more További részletekért futtassa ezt: „ip -6 addr show dev ${device} scope global tentative”
failed; no link present. Check cable? sikertelen, nincs kapcsolat. Ellenőrizte a kábelt?
FAILED SIKERTELEN
failed. sikertelen.
PASSED SIKERES
radvd control enabled, but config is not complete radvd vezérlés engedélyezve, de a beállítás nem teljes
Legacy static-route support not available: /sbin/route not found Örökölt statikus útvonalválasztási szolgáltatás nem érhető el: /sbin/route nem található
OK OK
'No route to host' adding route '$networkipv6' via gateway '$gatewayipv6' through device '$device' „Nincs útvonal a géphez” hiba a(z) „$networkipv6” útvonal a(z) „$gatewayipv6” átjárón és a(z) „$device” eszközön keresztül történő felvételekor
No parameters given to setup a default route Nincs megadva paraméter az alapértelmezett útválasztás beállításához
No reason given for sending trigger to radvd Nincs megadva ok az radvd értesítéshez
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Nincs 802.1Q VLAN-támogatás a kernelben a(z) ${DEVICE} eszközhöz
Unsupported reason '$reason' for sending trigger to radvd Nem támogatott ok („$reason”) az radvd értesítés elküldésénél
Unsupported selection '$selection' specified (arg 2) Nem támogatott „$selection” kiválasztás lett megadva (2. argumentum)
Unsupported mechanism '$mechanism' for sending trigger to radvd Nem támogatott „$mechanism” mechanizmus egy radvd értesítésnél
Device '$device' enabling didn't work Nem sikerült aktiválni a(z) „$device” eszközt
Tunnel device 'sit0' enabling didn't work Nem sikerült aktiválni a „sit0” alagúteszközt
Device '$device' doesn't exist Nem létezik a(z) „$device” eszköz