The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Hungarian
FAILED SIKERTELEN
PASSED SIKERES
WARNING FIGYELMEZTETÉS
$STRING $STRING
You are using 'network' service provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” csomag által biztosított „network” szolgáltatást használja, amely elavult.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead for network management. Ajánlatos a „NetworkManager” szolgáltatásra váltani a hálózatkezeléshez.
Bringing up loopback interface: Visszacsatolási eszköz indítása:
No 802.1Q VLAN support available in kernel. A 802.1Q VLAN támogatás nem érhető el a kernelben.
Bringing up interface $i: A(z) $i. csatoló aktiválása:
Legacy static-route support not available: /sbin/route not found Örökölt statikus útvonalválasztási szolgáltatás nem érhető el: /sbin/route nem található
Target is not reachable, but timeout was already reached. Continuing anyway. A cél nem érhető le, de már időtúllépés történt. Folytatás így is.
rootfs or /usr is on network filesystem, leaving network up A rootfs vagy a /usr hálózati fájlrendszeren van, hálózat bekapcsolva hagyva
system is shutting down, leaving interfaces up as requested a rendszer leáll, a csatolók kérésre bekapcsolva hagyása
Shutting down interface $i: A(z) $i. csatoló leállítása:
Shutting down loopback interface: A visszacsatolási eszköz leállítása:
Configured devices: Beállított eszközök:
Currently active devices: Jelenleg aktív eszközök:
Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload} Használat: $0 {start|stop|status|restart|force-reload}