English Hungarian
Error adding default gateway for ${REALDEVICE}. Hiba az alapértelmezett átjáró a(z) ${REALDEVICE} eszközhöz történő hozzáadásakor.
Determining IPv6 information for ${DEVICE}... Az IPv6 információk meghatározása a(z) ${DEVICE} eszközhöz…
$* $*
Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using encapsulation 'syncppp' Figyelmeztetés: az ipppd (2.4-es és régebbi kernel) nem támogatja az IPv6-ot „syncppp” beágyazás esetén
Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip' Figyelmeztetés: a kapcsolat nem támogatja az IPv6-ot „rawip” beágyazás esetén
Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently enabled in kernel Az általános IPv6 továbbítás engedélyezve van a konfigurációban, de jelenleg nincs engedélyezve a kernelben
Please restart network with '/sbin/service network restart' Indítsa újra a hálózatot az „/sbin/service network restart” parancssal
Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently disabled in kernel Az általános IPv6-továbbítás le van tiltva a konfigurációban, de jelenleg nincs letiltva a kernelben
Cannot enable IPv6 privacy method '$IPV6_PRIVACY', not supported by kernel Nem lehet bekapcsolni az IPv6-os „$IPV6_PRIVACY” adatvédelmi módszert, a kernel nem támogatja
Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first A „tun6to4„” eszköz (innen: $DEVICE) már aktív, előbb állítsa le
Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable A megadott IPv4-cím („$ipv4addr”) nem használható globálisan
IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or otherwise specified Az IPv6to4 konfigurációhoz szükséges egy kapcsolódó hálózati csatolón lévő vagy másképpen megadott IPv4-cím
Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of '$tunnelmtu', ignored Figyelmeztetés: a 6to4 számára beállított MTU ($IPV6TO4_MTU) túllépi a maximumot ($tunnelmtu); figyelmen kívül hagyva
Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored Figyelmeztetés: a „tun6to4” csatoló nem támogatja az „IPV6_DEFAULTGW” beállítást, figyelmen kívül hagyva
Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't A 6to4 és a RADVD használatához általában be kell kapcsolni az IPv6 továbbítást, de jelenleg nincs bekapcsolva
Error occurred while calculating the IPv6to4 prefix Hiba történt az IPv6to4 előtag kiszámításakor
radvd control enabled, but config is not complete radvd vezérlés engedélyezve, de a beállítás nem teljes
6to4 configuration is not valid A 6to4 konfiguráció érvénytelen
/etc/resolv.conf was not updated: failed to create temporary file Az /etc/resolv.conf nem lett frissítve: az ideiglenes fájl létrehozása sikertelen
usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>] használat: ifup-routes <hálózati eszköz> [<álnév>]