The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Hungarian
usage: ifdown <configuration> használat: ifdown <konfiguráció>
Users cannot control this device. A felhasználók nem vezérelhetik ezt az eszközt.
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” által biztosított „ifdown” parancsfájlt használja, amely elavult.
'network-scripts' will be removed from distribution in near future. A „network-scripts” el lesz távolítva a közeljövőben a disztribúcióból.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well. Ajánlatos a „NetworkManager” csomagra váltani – az is biztosít „ifup/ifdown” parancsfájlokat.
Device ${DEVICE} has MAC address ${FOUNDMACADDR}, instead of configured address ${HWADDR}. Ignoring. A(z) ${DEVICE} eszköz MAC címe ${FOUNDMACADDR}, a beállított ${HWADDR} cím helyett. Figyelmen kívül hagyva.
usage: ifdown-routes <net-device> [<nickname>] Használat: ifdown-routes <hálózati-eszköz> [<álnév>]
Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and restart (IPv6) networking A(z) „$DEVICE” eszköz itt nem támogatott, használja az IPV6_AUTOTUNNEL beállítást, és indítsa újra az (IPv6) hálózatkezelést
Device '$DEVICE' isn't supported as a valid GRE device name. A(z) „$DEVICE” eszköz nem támogatott érvényes GRE eszköznévként.
Usage: ifup <configuration> Használat: ifup <konfiguráció>
$0: configuration for ${1} not found. $0: a(z) ${1} konfigurációja nem található.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. A „network-scripts” által biztosított „ifup” parancsfájlt használja, amely elavult.
PHYSDEV should be set for device ${DEVICE} A(z) ${DEVICE} eszközhöz beállítandó PHYSDEV
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Nincs 802.1Q VLAN-támogatás a kernelben a(z) ${DEVICE} eszközhöz
$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. A(z) ${DEVICE} $alias eszköz nem érhető el, az előkészéítés elhalasztása.
ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV} HIBA: nem sikerült a(z) ${VID} vlant hozzáadni ${DEVICE} eszközként a(z) ${PHYSDEV} eszközhöz
usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]
használat: ifup-aliases <hálózati-eszköz> [<szülő-beállítások>]
Missing config file $PARENTCONFIG. Hiányzó konfigurációs fájl: $PARENTCONFIG.
error in $FILE: invalid alias number Hiba a(z) $FILE fájlban: érvénytelen alias szám
error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen Hiba a(z) $FILE fájlban: már van $IPADDR cím itt: $ipseen