English Hungarian
error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen hiba a(z) $FILE fájlban: már létezik a(z) $parent_device:$DEVNUM eszköz ebben: $devseen
error in $FILE: didn't specify device or ipaddr hiba a(z) $FILE fájlban: nincs megadva eszköz vagy IP-cím
error iN $FILE: didn't specify netmask or prefix Hiba a(z) $FILE fájlban: nincs hálózati maszk vagy előtag megadva
error in ifcfg-${parent_device}: files hiba a(z) ifcfg-${parent_device} fájlban: fájlok
Determining if ip address ${IPADDR} is already in use for device ${parent_device}... Meghatározás, hogy a(z) ${IPADDR} IP-cím már használatban van-e a(z) ${parent_device} eszköznél…
Error, some other host ($ARPINGMAC) already uses address ${IPADDR}. Hiba, egy másik gép ($ARPINGMAC) már használja a(z) ${IPADDR} címet.
error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't agree Hiba a(z) $FILE fájlban: az IPADDR_START és az IPADDR_END nem illik össze
error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END hiba a(z) $FILE fájlban: az IPADDR_START nagyobb mint az IPADDR_END
ERROR: ${DEVICE} did not come up! HIBA: a(z) ${DEVICE} nem kapcsolt be.
Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring. A(z) ${DEVICE} eszköznek a várttól eltérő a MAC-címe, ezért az figyelmen kívül lesz hagyva.
Device name does not seem to be present. Az eszköznév nem érhető el.
Device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. A(z) ${DEVICE} eszköz nem érhető el, az előkészítés elhalasztása.
Determining IP information for ${DEVICE}... Az IP-információk meghatározása a(z) ${DEVICE} számára…
failed; no link present. Check cable? sikertelen, nincs kapcsolat. Ellenőrizte a kábelt?
done. kész.
failed. sikertelen.
Failed to bring up ${DEVICE}. A(z) ${DEVICE} eszköz aktiválása sikertelen.
Error, some other host ($ARPINGMAC) already uses address ${ipaddr[$idx]}. Hiba, egy másik gép ($ARPINGMAC) már használja a(z) ${ipaddr[$idx]} címet.
Error adding address ${ipaddr[$idx]} for ${DEVICE}. Hiba a(z) ${ipaddr[$idx]} cím ${DEVICE} eszközhöz hozzáadásakor.
Error adding default gateway ${GATEWAY} for ${DEVICE}. Hiba a(z) ${GATEWAY} alapértelmezett átjáró ${DEVICE} eszközhöz hozzáadásakor.