English Welsh
usage: ifdown <configuration> defnydd: ifdown <enw dyfais>
Users cannot control this device. Ni all ddefnyddwyr reoli'r ddyfais hon.
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated.
'network-scripts' will be removed from distribution in near future.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well.
Device ${DEVICE} has MAC address ${FOUNDMACADDR}, instead of configured address ${HWADDR}. Ignoring.
usage: ifdown-routes <net-device> [<nickname>] defnydd: ifup-routes <dyfais-rwyd> [<ffugenw>]
Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and restart (IPv6) networking Ni chynhelir y ddyfais '$DEVICE' yma, defnyddiwch y gosodiad IPV6_AUTOTUNNEL ac ail-gychwyn rhwydweithio (IPv6)
Device '$DEVICE' isn't supported as a valid GRE device name.
Usage: ifup <configuration> Defnydd: ifup <enw dyfais>
$0: configuration for ${1} not found. $0: ni chanfuwyd cyfluniad ar gyfer ${1}.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated.
PHYSDEV should be set for device ${DEVICE} Rhaid gosod PHYSDEV ar gyfer dyfais ${DEVICE}
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Nim cynhaliaeth 802.1Q VLAN ar gael yn y cnewyllyn ar gyfer dyfais ${DEVICE}
$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. Nid yw $alias device ${DEVICE} i weld yn bresennol, sy'n gohirio ymgychwyn.
ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV} GWALL: methwyd ychwanegu vlan ${VID} fel ${DEVICE} ar y ddyfais ${PHYSDEV}
usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]
defnydd: ifup-aliases <dyfais-rwyd> [<cyfluniad-rhiant>]
Missing config file $PARENTCONFIG. Ffeil gyflunio ar goll $PARENTCONFIG.
error in $FILE: invalid alias number
error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen gwall yn $FILE: wedi gweld cyfeiriad ip $IPADDR yn $ipseen yn barod