English Dutch


on aan
failed to link %s -> %s: %s
aanmaken van link %s -> %s mislukt: %s
failed to create %s: %s
aanmaken van %s mislukt: %s
admindir %s invalid
admindir %s is ongeldig
closing '@' missing or the family is empty in %s
afsluitende '@' ontbreekt of de familie is leeg in %s
--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <map> --admindir <map>
altdir %s invalid
altdir %s is ongeldig
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <naam>
alternatives --config <name>
alternatives --config <naam>
alternatives --display <name>
alternatives --display <naam>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <naam> <pad>
alternatives --remove-all <name>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --add-slave <name> <path> <slave_link> <slave_name> <slave_path>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove-slave <name> <path> <slave_name>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --set <name> <path>
alternatives --set <naam> <pad>
alternatives version %s
alternatives versie %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives versie %s - Copyright © 2001 Red Hat, Inc.
Cancel Annuleren