English Dutch
Failed to forward service request to systemctl: %m
Service-aanvraag doorsturen naar systemctl mislukte: %m
%s version %s
%s versie %s
--type must be 'sysv' or 'xinetd'
--type moet zijn 'sysv' of 'xinetd'
only one of --list, --add, --del, or --override may be specified
slechts één van --list, --add, --del of --override mag worden opgegeven
only one runlevel may be specified for a chkconfig query
slechts één runlevel mag worden opgegeven voor een chkconfig-zoekopdracht
Press <F1> for more information on a service. Druk op <F1> voor meer informatie over een service.
Ok Ok
Back Terug
Cancel Annuleren
What services should be automatically started? Welke services moeten automatisch worden gestart?
Services Services
error reading info for service %s: %s
fout bij lezen van informatie over service %s: %s
error reading from directory %s: %s
fout bij lezen uit map %s: %s
You must be root to run %s.
Je moet root zijn om %s uit te kunnen voeren.
bad argument to --levels
verkeerd argument voor --levels
No services may be managed by ntsysv!
Er mogen geen services worden beheerd door ntsysv!
failed to open %s/init.d: %s
openen van %s/init.d mislukt: %s
failed to glob pattern %s: %s
klonteren van patroon %s mislukt: %s
cannot determine current run level
kan het huidige runlevel niet bepalen
Unable to set selinux context for %s: %s
Kan SELinuxcontext niet instellen voor %s: %s