English Croatian


admindir %s invalid
neispravni admindir %s
--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <mapa> --admindir <mapa>
altdir %s invalid
neispravni altdir %s
alternatives --add-slave <name> <path> <slave_link> <slave_name> <slave_path>
alternatives --add-slave <naziv> <putanja> <veza_podređenog> <naziv_podređenog> <putanja_podređenog>
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <naziv>
alternatives --config <name>
alternatives --config <naziv>
alternatives --display <name>
alternatives --display <naziv>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove-all <name>
alternatives --remove-all <naziv>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <naziv> <putanja>
alternatives --remove-slave <name> <path> <slave_name>
alternatives --remove-slave <naziv> <putanja> <naziv_podređenog>
alternatives version %s
alternativna verzija %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives verzija %s - Autorska prava (C) 2001 Red Hat, Inc.
Back Natrag
bad argument to --levels
loš argument za --levels
bad mode on line 1 of %s
loš način u retku 1 od %s
bad primary link in %s
loša primarna veza u %s
Cancel Odustani
cannot determine current run level
nije moguće odrediti trenutačnu razinu izvršavanja