English Croatian
Failed to forward service request to systemctl: %m
Neuspjelo proslijeđivanje zahtjeva za uslugom prema systemctl: %m
%s version %s
%s verzija %s
--type must be 'sysv' or 'xinetd'
--type mora biti 'sysv' ili 'xinetd'
only one of --list, --add, --del, or --override may be specified
može se zadati samo jedan od argumenata --list, --add, --del ili --override.
only one runlevel may be specified for a chkconfig query
za chkconfig upite može se zadati samo jedna razina pokretanja (runlevel)
Press <F1> for more information on a service. Za dodatne podatke o usluzi, pritisnite <F1>.
Ok U redu
Back Natrag
Cancel Odustani
What services should be automatically started? Koje bi usluge morale biti automatski pokrenute?
Services Usluge
error reading info for service %s: %s
pogreška pri čitanju podataka za uslugu %s: %s
error reading from directory %s: %s
pogreška pri čitanju iz mape %s: %s
You must be root to run %s.
Za pokretanje %s morate biti root korisnik.
bad argument to --levels
loš argument za --levels
No services may be managed by ntsysv!
Nijedna usluga ne može biti upravljana pomoću ntsysv!
failed to open %s/init.d: %s
neuspjelo otvaranje %s/init.d: %s
failed to glob pattern %s: %s
neuspjela globalizacija uzorka %s: %s
cannot determine current run level
nije moguće odrediti trenutačnu razinu izvršavanja
failed to make symlink %s: %s
neuspjela izrada simbolične veze %s: %s