The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Czech


admindir %s invalid
admindir %s neplatný
Current `best' version is %s.
Aktuální `nejlepší' verze je %s.
--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <adresář> --admindir <adresář>
altdir %s invalid
altdir %s neplatný
alternatives --add-slave <name> <path> <slave_link> <slave_name> <slave_path>
alternatives --add-slave <jméno> <cesta> <slave_linka> <slave_jméno> <slave_cesta>
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <jméno>
alternatives --config <name>
alternatives --config <jméno>
alternatives --display <name>
alternatives --display <jméno>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove-all <name>
alternatives --remove-all <jméno>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <jméno> <cesta>
alternatives --remove-slave <name> <path> <slave_name>
alternatives --remove-slave <jméno> <cesta> <slave_jméno>
alternatives --set <name> <path>
alternatives --set <jméno> <cesta>
alternatives version %s
alternatives verze %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives verze %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
common options: --verbose --test --help --usage --version --keep-missing
běžné volby: --verbose --test --help --usage --version --keep-missing
path to alternate expected in %s
cesta k alternativě očekávána v %s
slave path expected in %s
cesta k podřízenému očekávána v %s
error reading information on service %s: %s
chyba při čtení informací o službě %s: %s