The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Czech


admindir %s invalid
admindir %s neplatný
--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <adresář> --admindir <adresář>
altdir %s invalid
altdir %s neplatný
alternatives --add-slave <name> <path> <slave_link> <slave_name> <slave_path>
alternatives --add-slave <jméno> <cesta> <slave_linka> <slave_jméno> <slave_cesta>
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <jméno>
alternatives --config <name>
alternatives --config <jméno>
alternatives --display <name>
alternatives --display <jméno>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove-all <name>
alternatives --remove-all <jméno>
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <jméno> <cesta>
alternatives --remove-slave <name> <path> <slave_name>
alternatives --remove-slave <jméno> <cesta> <slave_jméno>
alternatives --set <name> <path>
alternatives --set <jméno> <cesta>
alternatives version %s
alternatives verze %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives verze %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
Back Zpět
bad argument to --levels
chybný argument volby --levels
bad mode on line 1 of %s
špatný režim na řádku 1 %s
bad primary link in %s
špatný primární odkaz v %s
Cancel Zrušit