Context English Turkish
DeleteButton| Delete the Downloaded Image İndirilen Görüntüyü Sil
Download| Unable to fetch the requested image. İstenen görüntü alınamıyor.
Download| You ran out of space in your Downloads folder. İndirilenler klasörünüzdeki boş alan bitti.
Download| The download file is not writable. İndirilen dosya yazılabilir değil.
Download| Connection timed out Bağlantı zaman aşımına uğradı
DownloadDialog| Write %1 Yazılıyor: %1
DownloadDialog| Writing is not possible Yazım olası değil
DownloadDialog| Close Kapat
DownloadDialog| Retry Yeniden dene
DownloadDialog| The file will be saved to your Downloads folder. Dosya, İndirilenler klasörünüze kaydedilecek.
DownloadDialog| By writing, you will lose all of the data on %1. Yazarak, %1 içerisindeki tüm verileri kaybedeceksiniz.
DownloadDialog| Your drive will be resized to a smaller capacity. You may resize it back to normal by using Fedora Media Writer; this will remove installation media from your drive. Sürücünüz daha küçük bir kapasiteye boyutlandırılacak. Olağan boyutuna döndürmek için Fedora Ortam Yazıcı'yı kullanabilirsiniz; bu, kurulum ortamını sürücüden kaldıracaktır.
DownloadDialog| Selected: Seçildi:
DownloadDialog| None Hiçbiri
DownloadDialog| Your board or device is not supported by Fedora Media Writer yet. Please check <a href=%1>this page</a> for more information about its compatibility with Fedora and how to create bootable media for it. Kartınız veya aygıtınız henüz Fedora Ortam Yazıcı tarafından desteklenmiyor. Fedora ile uyumluluğu ve nasıl önyüklenebilir ortam oluşturulacağı ile ilgili daha çoğunu öğrenmek için lütfen <a href=%1>bu sayfaya</a> göz atın.
DownloadDialog| The selected drive's size is %1. It's possible you have selected an external drive by accident! Seçilen sürücünün boyutu %1. Yanlışlıkla bir harici sürücüyü seçmiş olabilirsiniz!
DownloadDialog| (%1 B left) (%1 B kaldı)
DownloadDialog| (%1 KB left) (%1 KB kaldı)
DownloadDialog| (%1 MB left) (%1 MB kaldı)
DownloadDialog| (%1 GB left) (%1 GB kaldı)